Vizija, misija, vertybės

kas mes...

MOKYKLOS VIZIJA

  • Besimokanti, demokratiška, darni, kūrybiška, atliepianti bendruomenės poreikius mokykla, estetiškose ir šiuolaikiškose aplinkose kiekvieną vaiką ir mokinį ugdanti sėkmei.

MISIJA

  • Mokykla, įgyvendindama valstybinę švietimo politiką, teikia kokybišką priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, neformalųjį švietimą. Kiekvienam vaikui ir mokiniui sudaro sąlygas bręsti kaip asmenybei, ugdytis kūrybiškumą, sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžius, lyderystės, pilietinės ir tautinės savimonės pamatus bei įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pradmenis, reikalingus tolesniam sėkmingam ugdymuisi.

VERTYBĖS

  • Kiekvieno vaiko ir mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų).
  • Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).
  • Profesionalumas (aukšta kompetencija, atsakomybė už veiklos rezultatus, rūpinimasis mokiniais, atvirumas pokyčiams, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas).
  • Bendruomeniškumas (solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų; geranoriškumu, mokymusi vieniems iš kitų ir kolegialia pagalba grindžiami bendruomenės narių santykiai).
  • Demokratiškumas ir pilietiškumas (dialogo ir susitarimų kultūra, visų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas priimant sprendimus; lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu).
  • Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymo ir elgesio įgūdžius).
  • Sveikata (visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas).

Europos socialinio fondo agentūra
Programa „Erasmus+“
Projektas "Kokybės krepšelis"

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas
LIONS QUEST LIETUVA

The Project ' DIGITAL ENGLISCH'

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nacionalinė švietimo agentūra

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.