Struktūra ir kontaktai

administracija, mokytojai, savivalda...

 • Mokyklos taryba

  Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
  Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai (2 mokiniai, 2 mokytojai, 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 vietos bendruomenės atstovas).

  Asta Lipkevičienė, pradinių klasių mokytoja - pirmininkė
  Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja - sekretorė
  Živilė Kaminskienė, tėvų atstovas - narys
  Jonas Kersnauskas, 11 kl. mokinys - narys
  Gabija Jaraitė, 10 kl. mokinys - narys
  Rimantė Volkavičiūtė, tėvų atstovas - narys
  Dalia Šiušienė, bendruomenės atstovė - narė

 • Mokinių taryba

  Mokinių tarybos funkcijos:

  • inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines veiklas,
  • teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės-pilietinės veiklos organizavimo,
  • teikia siūlymus rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
  • svarsto mokyklos administracijos teikiamus klausimus,
  • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

  Mokinių tarybos nuostatai
  Mokinių tarybos veiklos planas

  Mokinių tarybos narių vadovai ir mokinių veiklos organizatoriai:

  Prezidentas – Jonas Kersnauskas 11 kl.
  Viceprezidentė – Vanesa Tamulytė 8 kl.
  Sekretorius – Dovydas Laurinavičius 11 kl.
  Fotografija – Emilija Pauraitė 9 kl., Vanesa Tamulytė 8 kl.

  Mokinių tarybos narių sąrašas:

  Samanta Starovoitova 12 kl.
  Gabija Jaraitė 10kl.
  Evelina Valutkevičiūtė 10 kl. 
  Kamilė Jakubavičiūtė 9 kl.
  Kotryna Olelenytė 8 kl.
  Augustė Litvinė 7 kl.
  Odeta Ziubaitė 7 kl. 
  Elena Abramavičiūtė 6 kl.
  Elena Bernotaitė 6 kl.
  Gabija Grabauskaitė 5 kl.
  Greta Mažeikaitė 5 kl
  Faustas Prieskienis 5 kl.

  Jums iškilo problemų? O gal turite puikių idėjų, pasiūlymų, kaip pagyvinti, suaktyvinti mokyklos gyvenimą?

  Visi esate laukiami.

 • Metodinė taryba

  Kolomba Bulotienė – metodinės tarybos pirmininkė, chemijos mokytoja ekspertė.
  Irena Danieliūtė - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  Aurelija Maciukaitė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
  Regina Staniulienė- humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, muzikos vyresnioji mokytoja.
  Žaneta Lydekienė - gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja.

   

 • Metodinės grupės

  Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Irena Danieliūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

  Nariai:
  Asta Lipkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  Jolanta Gecevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  Simona Juozapavičienė, pradinių klasių mokytoja;
  Valdonė Galinytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

  Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Regina Staniulienė, muzikos vyresnioji mokytoja.

  Nariai:
  Aurelija Maciukaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Irma Greičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Rūta Šumskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  Inga Šunauskienė, lietuvių kalbos mokytoja;

  Mykolas Fedaravičius, istorijos mokytojas metodininkas;
  Daiva Sasnauskienė, dailės mokytoja metodininkė;
  Daiva Butkevičienė, tikybos mokytoja metodininkė.

  Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Žaneta Lydekienė, matematikos vyresnioji mokytoja;

  Nariai:
  Lina Juškienė, biologijos mokytoja metodininkė;
  Aidas Čeplevičius, matematikos vyresnysis mokytojas,
  informacinių technologijų mokytojas;
  Edita Bardauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja;
  Diana Tovtkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja, pilietiškumo pagrindų mokytoja;
  Odeta Burneikienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, ekonomikos mokytoja;
  Vaidas Nekrošius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
  Daiva Sasnauskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
  Virgilijus Berštautas, technologijų vyresnysis mokytojas.;

  Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja ekspertė.  Klasės auklėtojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Aurelija Maciukaitė, 8 klasės auklėtoja

  Nariai:
  Pirma klasė     Jolanta Gecevičienė

  Antra klasė      Asta Lipkevičienė

  Trečia klasė     Irena Danieliūtė

  Ketvirta klasė  Simona Juozapavičienė

  Penkta klasė   Inga Šunauskienė

  Šešta klasė      Regina Staniulienė

  Septinta klasė Vaidas Nekrošius

  Aštunta klasė  Viktorija Bernotienė

  Devinta klasė  Aurelija Maciukaitė

  Dešimta klasė Kolomba Bulotienė

  Vienuolikta klasė*  Daiva Sasnauskienė

 • Klasių tėvų komitetas

  PUG – Dovilė Meškauskienė
  1 kl. – Greta Butautienė
  2 kl. – Kristina Rimgailienė
  3 kl. – Giedrė Maščinskienė
  4 kl. – Vytautas Samerdokas
  5 kl. – Lina Samerdokienė
  6 kl. – Jūratė Rudžionienė
  7 kl. – Živilė Kaminskienė
  8 kl. – Šarūnas Pikelis
  9 kl. – Giedrė Maščinskienė
  10 kl. – Reda Ramanauskienė


Europos socialinio fondo agentūra
Programa „Erasmus+“
Projektas "Kokybės krepšelis"

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas
LIONS QUEST LIETUVA
The Project ' ACT FRIENDLY'
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nacionalinė švietimo agentūra

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos


Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.