Struktūra ir kontaktai

administracija, mokytojai, savivalda...

 • Mokyklos taryba

  Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui

  Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai (3 mokiniai, 2 mokytojai, 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 vietos bendruomenės atstovas).

  Asta Lipkevičienė, pradinių klasių mokytoja - pirmininkė
  Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja - sekretorė
  Živilė Kaminskienė, tėvų atstovas - narys
  Gabija Jaraitė, 11 kl. mokinys - narė
  Matas Šmatauskas, 10 kl. mokinys – narys

  Elena Bernotaitė, 7 kl. mokinė - narė
  Rimantė Volkavičiūtė, tėvų atstovas - narys
  Dalia Šiušienė, bendruomenės atstovė - narė

 • Mokinių taryba

  Mokinių tarybos funkcijos:

  • inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines veiklas,
  • teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės-pilietinės veiklos organizavimo,
  • teikia siūlymus rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
  • svarsto mokyklos administracijos teikiamus klausimus,
  • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

  Mokinių tarybos nuostatai
  Mokinių tarybos veiklos planas

  Mokinių tarybos narių vadovai ir mokinių veiklos organizatoriai:

  Prezidentas – Matas Šmatauskas 10 kl.
  Viceprezidentas – Armandas Montvilas 10 kl.
  Sekretorė – Elena Bernotaitė 7 kl.

  Mokinių tarybos narių sąrašas:

  Vakaris Abramavičius 5 kl.
  Una Lėja Čepavičiūtė 5 kl.
  Domantas Juška 6 kl.
  Greta Mažeikaitė 6 kl.
  Kęstutis Mazurkevičius 6 kl.
  Elena Abramavičiūtė 7 kl.
  Marius Cirulis 8 kl.
  Justinas Kaminskas 8 kl.
  Marius Valevičius 8 kl.
  Aira Kupčiūnaitė 9 kl.
  Ainė Ramanauskaitė 9 kl.
  Gabija Jaraitė 11* kl.

  Jums iškilo problemų? O gal turite puikių idėjų, pasiūlymų, kaip pagyvinti, suaktyvinti mokyklos gyvenimą?

  Visi esate laukiami.

 • Metodinė taryba

  Kolomba Bulotienė – metodinės tarybos pirmininkė, chemijos mokytoja ekspertė.
  Irena Danieliūtė - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  Inga Šunauskienė – klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja.
  Regina Staniulienė- humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, muzikos vyresnioji mokytoja.
  Žaneta Lydekienė - gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų, technologijų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja.

 • Metodinės grupės

  Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Regina Bgdonavičienė, muzikos vyresnioji mokytoja.

  Nariai:
  Aurelija Maciukaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
  Irma Greičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Rūta Šumskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  Inga Šunauskienė, lietuvių kalbos mokytoja;
  Kęstutis Povilaitis, teatro mokytojas;
  Mykolas Fedaravičius, istorijos mokytojas metodininkas;
  Daiva Sasnauskienė, dailės mokytoja metodininkė;
  Asta Mačiulienė, Vokiečių k. mokytoja metodininkė;
  Daiva Milaknienė, tikybos mokytoja.


  Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Žaneta Lydekienė, matematikos vyresnioji mokytoja;

  Nariai:
  Lina Juškienė, biologijos mokytoja metodininkė;
  Aidas Čeplevičius, matematikos vyresnysis mokytojas,
  informacinių technologijų mokytojas;
  Diana Tovtkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja, pilietiškumo pagrindų mokytoja;
  Odeta Burneikienė, fizinio ugdymo mokytoja ekspertė, ekonomikos mokytoja;
  Vaidas Nekrošius, fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas;
  Daiva Sasnauskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
  Arūnas Dura, technologijų mokytojas;
  Justinas Sabonis, fizikos mokytojas;
  Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja ekspertė.


  Klasės vadovų metodinė grupė
  Pirmininkė – Inga Šunauskienė, 7 klasės vadovė
  Nariai:

  Klasių vadovai:

  1 klasės Irena Danieliūtė

  2 klasė Simona Juozapavičienė

  3 klasė Jolanta Gecevičienė

  4 klasė Asta Lipkevičienė

  5 klasė Daiva Sasnauskienė

  6 klasė Eligija Švedaitė-Bakšienė

  7 klasė Inga Šunauskienė

  8 klasė Regina Bagdonavičienė

  9 klasė Vaidas Nekrošius

  10 klasė Viktorija Bernotienė

  11* klasė Vaidas Nekrošius

 • Klasių tėvų komitetas

  PUG – Vaida Jurkevičienė

  1 kl.– Dovilė Meškauskienė
  2 kl. – Greta Butautienė
  3 kl. – Kristina Rimgailienė
  4 kl. – Renata Abromavičienė
  5 kl. – Vytautas Samerdokas
  6 kl. – Lina Samerdokienė
  7 kl. – Žilvinas Laurinavičius
  8 kl. – Živilė Kaminskienė
  9 kl. – Šarūnas Pikelis
  10 kl. – Rimantė Volkavičiūtė


Europos socialinio fondo agentūra
Programa „Erasmus+“
Projektas "Kokybės krepšelis"

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

The Project ' DIGITAL ENGLISCH'

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nacionalinė švietimo agentūra

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vaiko teisių linija
LIONS QUEST LIETUVA

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.