Struktūra ir kontaktai

administracija, mokytojai, savivalda...

 • Klasių auklėtojai

  2019 – 2020 M.M. KLASIŲ VADOVAI

   

  Klasė

  Klasės vadovas

  Pirma klasė

  Asta Lipkevičienė

  Antra klasė

  Irena Danieliūtė

  Trečia klasė

  Simona Juozapavičienė

  Ketvirta klasė

  Jolanta Gecevičienė

  Penkta klasė

  Regina Staniulienė

  Šešta klasė

  Jolita Velžienė

  Septinta klasė

  Viktorija Bernotienė

  Aštunta klasė

  Aurelija Maciukaitė

  Devinta klasė

  Kolomba Bulotienė

  Dešimta klasė

  Daiva Sasnauskienė

   

 • Mokyklos taryba

  Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
  Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai (2 mokiniai, 2 mokytojai, 2 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 vietos bendruomenės atstovas).

  Jolita Velžienė, lietuvių kalbos mokytoja - pirmininkė
  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos mokytoja - sekretorė
  Živilė Kaminskienė, tėvų atstovas - narys
  Deimantė Riepšaitė, 9 kl. mokinė - narė
  Laura Kuznecovaitė, 9 kl. mokinė - narė
  Rimantė Volkavičiūtė, tėvų atstovas - narys
  Dalia Šiušienė, bendruomenės atstovė - narė

 • Mokinių taryba

  Mokinių tarybos funkcijos:

  • inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines veiklas,
  • teikia pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės-pilietinės veiklos organizavimo,
  • teikia siūlymus rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus,
  • svarsto mokyklos administracijos teikiamus klausimus,
  • deleguoja narius į Mokyklos tarybą.

  Mokinių tarybos nuostatai
  Mokinių tarybos veiklos planas

  Mokinių tarybos sudėtis:

  1. Samanta Starovoitova (10kl.) ( Mokyklos prezidentė)
  2. Saulė Girdvainytė (10kl.) (Mokyklos viceprezidentė)
  3. Evelina Valutkevičiūtė (8kl.) (Sekretorė)
  4. Ervinas Prokopavičius (9kl.)
  5. Barbora Komskytė (10kl.)
  6. Gustė Naujalytė (10kl.)
  7. Emilija Pauraitė (7kl.)
  8. Saulė Slavinskaitė (7kl.)
  9. Austėja Dorelytė (8kl.)
  10. Samanta Starovoitova (10kl.)
  11. Emilija Dorelytė (9kl.)
  12. Gabija Jaraitė (8kl.)
  13. Ingrida Vanagaitė (7kl.)
  14. Ainė Vakarė Ramanauskaitė (6kl.)
  15. Justinas Kaminskas (5kl.)
  16. Emilija Bartkevičiūtė (6 kl.)
  17. Saulė Šileikaitė (6 kl.)
  18. Oresta Augytė (6 kl.)
  19. Augustė Litvinė (5 kl.)

  Mokinių tarybos kuratorė – Regina Staniulienė, muzikos mokytoja

   

 • Metodinė taryba

  Kolomba Bulotienė – metodinės tarybos pirmininkė, chemijos mokytoja ekspertė.
  Irena Danieliūtė - pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
  Aurelija Maciukaitė – klasių auklėtojų metodinės grupės pirmininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
  Jolita Velžienė - humanitarinių mokslų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
  Žaneta Lydekienė - gamtos, socialinių ir tiksliųjų mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja.

  KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 • Metodinės grupės

  Metodinės grupės

  Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Irena Danieliūtė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;

  Nariai:
  Asta Lipkevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  Jolanta Gecevičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  Simona Juozapavičienė, pradinių klasių mokytoja;
  Valdonė Galinytė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

  Pradinio ugdymo mokytojų grupės veiklos planas

  Humanitarinių mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Jolita Velžienė, lietuvių kalbos mokytoja
  metodininkė

  Nariai:
  Aurelija Maciukaitė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Viktorija Bernotienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;
  Irma Greičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja;;
  Rūta Šumskienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  Mykolas Fedaravičius, istorijos mokytojas metodininkas;
  Regina Staniulienė, muzikos vyresnioji mokytoja;
  Daiva Sasnauskienė, dailės mokytoja metodininkė;
  Daiva Butkevičienė, tikybos mokytoja metodininkė.

  Humanitarinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas

  Gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Žaneta Lydekienė, matematikos vyresnioji mokytoja;

  Nariai:
  Lina Juškienė, biologijos mokytoja metodininkė;
  Aidas Čeplevičius, matematikos vyresnysis mokytojas,
  informacinių technologijų mokytojas;
  Jolita Čepienė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė;
  Edita Bardauskaitė, fizikos vyresnioji mokytoja;
  Diana Tovtkevičienė, geografijos vyresnioji mokytoja;
  Odeta Burneikienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, ekonomikos mokytoja;
  Vaidas Nekrošius, kūno kultūros vyresnysis mokytojas;
  Daiva Sasnauskienė, technologijų mokytoja metodininkė;
  Virgilijus Berštautas, technologijų vyresnysis mokytojas.;

  Kolomba Bulotienė, chemijos mokytoja ekspertė

  Gamtos, tiksliųjų, socialinių mokslų, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas

  Klasės auklėtojų metodinė grupė
  Pirmininkė – Aurelija Maciukaitė, 8 klasės auklėtoja

  Nariai:
  Pirma klasė    Asta Lipkevičienė

  Antra klasė    Irena Danieliūtė

  Trečia klasė   Simona Juozapavičienė

  Ketvirta klasė Jolanta Gecevičienė

  Penkta klasė   Regina Staniulienė

  Šešta klasė     Jolita Velžienė

  Septinta klasė Viktorija Bernotienė

  Aštunta klasė Aurelija Maciukaitė

  Devinta klasė Kolomba Bulotienė

  Dešimta klasė                      Daiva Sasnauskienė

  Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas

 • Klasių tėvų komitetas

  Tėvų komitetas 2019-2020 m.m.

   

  1 klasė – Rita Garmienė

  2 klasė – Vytautas Samerdokas

  3 klasė  - Lina Samerdokienė

  4 klasė – Jūratė Pociūtė Kaminskė

  5 klasė – Elvyra Prokopienė

  6 klasė – Asta Pikelienė

  7 klasė – Rimantė Volkavičiūtė

  8 klasė – Reda Ramanauskienė

  9 klasė – Narutė Mazurkevičienė

  10 klasė – Dalia Šiušienė


Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

Programa „Erasmus+“

LIONS QUEST LIETUVA
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis
The Project ' ACT FRIENDLY'
Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.