Projektai

apie projektus...

 • „Svarbus kiekvienas“ (Kauno rajono savivaldybės mokyklų bendruomenių konkursas „Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“).

  Džiaugiamės visi – ir specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, ir mokytojai, ir mokytojų padėjėjai – sėkmingai įgyvendintu projektu  „Svarbus kiekvienas“ (Kauno rajono savivaldybės mokyklų bendruomenių konkursas „Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“). Įsigytos priemonės (sensoriniai kamuoliukai, kėdžių juostos neramioms kojytėms, nusiraminimo žaislai, aplinką struktūruojančios širmos, šviečiančios rašymo lentelės, planšetiniai kompiuteriai) intensyviai naudojamos nusiraminimui, mokymuisi ar tam tikroms edukacijoms. Šios priemonės leidžia mokyklai geriau taikyti įtraukties principą. Įgyvendinus projektą ir įsigijus specialiųjų mokymo priemonių, naudą pajuto ne tik mokiniai, bet ir mokytojai, dirbantys su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Esame be galo dėkingi Kauno rajono savivaldybei ir džiaugiamės, kad specialiuosius vaikų poreikius atliepiančios techninės, skaitmeninės mokymo priemonės, žaislai, daiktai, medžiagos padeda plėtoti mokinių žinias ir gebėjimus, ugdytis mokymuisi reikalingą kompetenciją, įgyti socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių.


  Gyvas, kvėpuojantis, mažas ryšulėlis džiaugsmo klasėje laukia vaikų.

  Štai tokie mieli augintiniai apsigyvens pradinukų klasėse. Ypač mieli prisiliesti, pagaminti iš švelnaus audinio sensoriniai žaislai skirti terapijai ir nusiraminimui. Gyvūnai "kvėpuoja" - nugarytė subtiliai pakyla ir nusileidžia, tarsi mažyliai tyliai snaudžia.

  Sensorinės priemonės įsigytos projekto „Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“, kurį remia Kauno r. savivaldybė, lėšomis.


  Štai taip mokosi mūsų mažiausieji. Šviečiančios rašymo lentelės džiugina ir traukia mokytis. Priešmokyklinukams smagu pažinti raideles ir skaičiukus. Dar labai svarbu, kad rašymo lentelės draugiškos gamtai - nereikia popieriaus ar rašiklių.

  Priemonės įsigytos projekto „Svarbus kiekvienas“ lėšomis (Kauno rajono savivaldybės mokyklų konkursas „Naujos edukacinės idėjos besimokančioje mokykloje“)

 • Man svarbus kitas - aš svarbus kitam

  Dalyvaujame projekte "Man svarbus kitas- aš svarbus kitam". Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2021 metais konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas „Man svarbus kitas - aš svarbus kitam" skirtas Kulautuvos pagrindinės mokyklos AJE lankytojams (nuo 14 iki 29 m.), ypatingą dėmesį skiriant mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių negali ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus, bendruomeninį ir visuomeninį gyvenimą, nemato karjeros perspektyvų. Projektas yra kaip galimybė jaunimui aktyviai ir prasmingai, saugiai ir sveikai leisti laisvalaikį, siekti savirealizacijos visuomenėje, integruotis į Kulautuvos miestelio bendruomenę, stiprinti ryšį su ja. Projekto tikslas - sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką ir visuomenę, ugdyti darbo rinkai reikalingus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

  Gautas finansavimas 7744 eurų.


  Kaip pažinti save? Kaip tapti geresniu žmogumi sau ir kitiems? Žinoma psichologė Asta Blandė, sukaupusi nemažai praktinės patirties, dalijosi ja su jaunimu ir kartu ieškojo atsakymų. Psichologė nemažai papasakojo apie sunkumus, su kuriais susiduria ne vienas žmogus, siekdamas tapti geresnis. Praktinės užduotys jaunimui padėjo geriau pažinti save, savo charakterį, polinkius, leido suprasti, kaip panaudoti šį pažinimą ne tik sau, bet ir bendravimui su kitais.

  O jeigu Jums kyla klausimų, kaip sutarti su paaugliu, kaip sėkmingai ugdyti savo vaiko asmenybę, kaip nepaskęsti jausmuose, psichologė padovanojo keletą savo knygų. Kviečiame į mokyklos biblioteką.

  Mokymai finansuoti projekto „Man svarbus kitas- aš svarbus kitam" lėšomis (2021 m. konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).


  Dažasvydis

  Rugsėjo 22 d., po pamokų, dešimtos klasės mokiniai vyko į dažasvydžio klubą ,,Grizliai plius", įsikūrusį Naujatrobiuose. Išklausę instruktažą gavo uniformą kaip tikroj kariuomenėj  ir, komandom susiskirstę,  pradėjo  tikrą mūšį. Po jo mokiniai dalijosi įspūdžiais, visi juokėsi ir buvo puikios nuotaikos. Aktyvi veikla kėlė tik teigiamas emocijas.

  Mokymai finansuoti projekto „Man svarbus kitas- aš svarbus kitam" lėšomis (2021 m. konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).


  Projektas „Man svarbus kitas- aš svarbus kitam“ tęsiasi

  Rugsėjo 28 d. iškeliavome karaimų takais, į senąją Lietuvos sostinę Trakus, kur susipynusi šimtmečių istorija, kultūra ir nuostabi gamta. Važiuodami Trakų link aplankėme Velnio duobę bei Kartuvių kalną, į kurį kopiant prireikė nemažai ištvermės. Trakuose tradiciškai – lankėmės buvusioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidencijoje, apžiūrėjome pilyje įsikūrusio Trakų kraštotyros muziejaus ekspoziciją. Čia sužinoti istoriniai faktai praturtino ir skatino smalsumą. Po to pasiplaukiojome jachta, kurios kapitonas papasakojo daug įdomių faktų apie Galvės ežero pakrantėje stovintį Užutrakio dvarą bei visą Trakų miestą. Po edukacijos išalkę pasivaišinome karaimų tradiciniu patiekalu - kibinais.

  Kelionė finansuota projekto „Man svarbus kitas - aš svarbus kitam“ lėšomis (2021 m. konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Džiaugiamės turėję galimybę pažinti, sužinoti, pabendrauti, prasmingai praleisti laiką.


  Jūs tik pamanykite, šiandien “grilinome” su grilių profesionalu, “Gastro siena” studijos šefu Nerijumi Kunkuliu. Maisto gaminimo pamokos dalyviams šefas padovanojo galimybę patiems gaminti ledus, grietininius ir jogurtinius, kepti vištieną su pievagrybiais ir paprika, skanauti, išmokti maisto gaminimo gudrybių.
  Maisto gaminimo pamoka jaunimui finansuota JRD prie Socialinės apsaugos ir darbo departamento projekto “Man svarbus kitas, aš svarbus kitam” lėšomis.


  Ugdome jaunų žmonių norą aktyviai leisti laisvalaikį, skatiname draugiškumą ir komandinio darbo įgūdžius. Vienuoliktos ir dvyliktos klasių mokiniai popietę praleido sporto klube ,,Grizliai plius“. Vyko dažasvydžio kovos ir laimėjo draugystė.


  Aktyvaus laisvalaikio veikla finansuota projekto „Man svarbus kitas - aš svarbus kitam“ lėšomis (2021 m. konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos). Džiaugiamės sudarę sąlygas jaunimui aktyviai praleisti laiką ir tobulinti savo gebėjimus.


 • Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

  Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.

  Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

  Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

  Projekto veiklų aprašymas

  Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuojama kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:

  I – 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas);

  II – 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką.

  Mokyklų veiklos tobulinimas bus vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas visų mokyklų išorinis vertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis rengiami mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. Silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) MVT planus padės rengti projekto konsultantai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengs savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skiriamos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas bus vykdomas po dvejų metų, pasibaigus MVT planų įgyvendinimui: silpną geros mokyklos požymių raišką turinčiose mokyklose bus atliktas rizikos išorinis vertinimas, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliks savo veiklos kokybės įsivertinimą.

  Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

  Siektini rodikliai – 180 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų; 70 proc. finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų, kurių mokinių ugdymo pasiekimai pagerėjo.

  Pažangiausios technologijos ir programinės įrangos sprendimai ir mūsų mokykloje! Moodle aplinkoje įvyko jau antrieji mokymai, kaip efektyviai panaudoti SMART interaktyvius ekranus ir Notebook programinę įrangą.

  Atnaujinta 2020.12.15

 • PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

  2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

   

  • Projekto administratorius – ŠMM Švietimo aprūpinimo centras (dabar – Nacionalinė švietimo agentūra)
  • Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
  • Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
  • Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
  • Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos –  23 550 880,43 eurų.

  • Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

   

  Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas (perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas (bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

  Priemonių panaudojimas pamokose:

  1 klasėje
  Pipečių naudojimas tyrimams su vandeniu.
  Termometras oro temperatūrai stebėti lauke.
  Lupa medžių kamienui tyrinėti pasaulio pažinimo tema ,,Mokyklos kiemo medžiai“.
  Rankinis skaitmeninis mikroskopas- medžių pumpurui tyrinėti pasaulio pažinimo pamokoje ,,Pavasaris ir jo požymiai“.
  Atstumų matavimo ratas žygio atstumui matuoti matematikos pamokai ,,Skaičiuojame kelio ilgį kilometrais“.
  Svarstyklės: buitinės, spyruoklinės, virtuvinės, matematikos temai ,,Kas matuojama kilogramais?“
  Žibintuvėlis pasaulio pažinimo pamokai ,,Būk gatvėje saugus. Atšvaitai“.
  Šaldiklis dailės ir technologijų pamokai ,,Ledo paveikslėliai“, pasaulio pažinimo pamokai tema ,,Vanduo. Koks jis?“
  Matavimo juostelės matematikos temai ,,Kas matuojama metrais?“
  3 klasėje
  Metrai, ruletė, svarstyklės, termometrai matematikos pamokose ,,Ilgio matavimo vienetai“, ,,Matuojame, vaizduojame, skaičiuojame”.
  Didinamieji stiklai, kompasai, elektros grandinė pasaulio pažinimo pamokose ,,Pažinkime augalo dalis”, ,,Kompasas ir orientyrai”, „Elektros grandinė”.
  Šaldytuvas integruotoje pasaulio pažinimo ir dailės pamokoje ,,Ištirpo ar ne? Ledo gėlės”.
  Matavimo indai, kolbelės, pipetės neformaliame ugdyme ,,Mėgintuvėlio kelionės”.
  4 klasėje
  Nerėpos upelio vandens tyrimui panaudota įvairūs mėgintuvėliai, PH matavimo prietaisas, termometras, cheminės vandens kokybės nustatymo priemonės (fosfatų, nitritų, nitratų testai).
  Petri lėkštelės naudojamos sėklų daigumo tyrimui, laikant jas skirtingomis sąlygomis.
  Gamtininko rinkinys (indas vabzdžiams, tinklelis), mikroskopas naudojami tyrinėjant gyvąją gamtą ir skirtingas ekosistemas, augalų dalis.
  Pasaulio pažinimo pamokose, tiriant medžiagų savybes, naudojamos svarstyklės palyginti medžiagų masei, elektros grandinės rinkinys tiriant medžiagų elektros laidumą, magnetų rinkinys tiriant žemės poliškumą ir magnetų savybes, kaitlentė tiriant medžiagų tirpumą vandenyje.
  Matematikoje naudojami metrai atstumui matuoti ir mokytis apskaičiuoti perimetrą, plotą, nubraižyti kiemo, pastato ar klasės planą.

 • Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas Kulautuvos, Batniavos, Vilkijos ir Raudondvario seniūnijose

 • Draugystės tiltais į istorinę atmintį

  Dalyvaujame projekte "Draugystės tiltais į istorinę atmintį". Projektas finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis. 2021 metais finansuojamų projektų konkursą organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  Projektas skirtas stiprinti draugiškus ryšius tarp Lietuvos ir Lenkijos jaunimo ir skatinti istorinės atminties suvokimą, paminint ATR Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto 230-ąsias metines. Lietuvą ir Lenkiją sieja amžius skaičiuojanti bendra istorija, o geopolitinė situacija primena, kaip svarbu išsaugoti ir stiprinti ryšius, skatinti toleranciją ir pagarbą vieni kitiems, pozityvų požiūrį. Projektas žadins jaunų žmonių smalsumą domėtis dviem tautoms bendra istorija ir svarbiais ATR įvykiais. Projekto tikslas stiprinti dviejų šalių – Lietuvos ir Lenkijos - jaunimo draugiškus ryšius ir skatinti istorinį dialogą, domėjimąsi abiejų šalių bendra istorija.

  Gautas finansavimas 6480 eurų.

   

  Projekto „Draugystės tiltais į istorinę atmintį“ ypatinga patirtis

  Filmukas iš Lenkijos kelionės.

   
 • PROJEKTAS ART/KID/TECTURE 2022

  Bendradarbiaudami  su Kauno menų inkubatoriumi, architekte ir landšafto dizainere, įgyvendiname projektą ART/KID/TECTURE. Projekto metu kuriame mokyklos svajonių infrastruktūros modelį. Dalinamės savo norais ir svajonėmis ir tikime, kad jiems lemta augti.


  PROJEKTAS ART/KID/TECTURE 2022


Europos socialinio fondo agentūra
Programa „Erasmus+“
Projektas "Kokybės krepšelis"

Kauno technologijos universiteto partnerė
Kauno arkivyskupijos partnerė
Programos "Sveikatiada" dalyvė
Aleksandro Stulginskio universiteto partnerė
Sveikatą stiprinanti mokykla
Mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema

Skaitmeninių „Vyturio“ knygų biblioteka

Kokybės siekiančių mokyklų klubas

The Project ' DIGITAL ENGLISCH'

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Nacionalinė švietimo agentūra

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vaiko teisių linija
LIONS QUEST LIETUVA

Kontaktai

Kauno r. Kulautuvos pagrindinė mokykla

Įmonės kodas: 191075177
Adresas: Lelijų 15 Kulautuva,
Kauno rajonas, LT–53482
Telefonas.: 8-37-543259, 8-37-543229
E.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.